4 đội Đông Nam Á thiết lập cột mốc mới ở Asian Cup

4 đội Đông Nam Á thiết lập cột mốc mới ở Asian Cup

4 đội tuyển ấy là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trong đó, tuyển Việt Nam vào thẳng vòng