EOC,10nămvà’làmđượcmộtđiềugìđó…’

2018 này, EOC đánh dấu hành trình 10 năm khẳng định của một thương hiệu mà ông bầu Ngô Đình Diệm gây dựng. Sinh nhật tuổi lên 10, các thành viên của EOC quyết tâm “làm được một điều gì đó”.