Coca2-1MVCorp:CocacóbađiểmđầutaykhithiếuvắngTuấn“vỉa”

Thiếu đi đầu tàu Tuấn “vỉa” thế nhưng coach Hải “bạc” và các học trò đã có một trận đấu thành công trước đối thủ già dơ và nhiều kinh nghiệm. Qua đó mang về khởi đầu thuận lợi với ba điểm đầu tay.