ỞXâyDựngcómột”chất”rấtlạlùng

Bongdaphui.net gửi tới độc giả bài viết của bạn Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ góc nhìn cảm xúc về giá trị cốt lõi kiến tạo nên thành công của tập thể sinh viên đã và đang theo học dưới mái trường ĐH Xây Dựng.